Submit to Biosemiotics?

Thursday, 2 October 2014

Book review of Rune Ellefsen's book finished

Yesterday I finished and submitted my book review of Rune Ellefsens book Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr, an academic, Norwegian animal protection book.

Reference:
Tønnessen, Morten, forthcoming. Rune Ellefsen 2013. Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Oslo: Inspirator Forlag/Fritt Forlag. Book review. Sosiologi i dag (Special Issue on „Miljøsosiologi“ [Environmental sociology]).

No comments: