Google+ Followers

Tuesday, 14 June 2016

Listed with expertise on UiS webpage

I am now listed on the University of Stavanger webpage with specific expertise, in the category "Helse, omsorg og sosialt arbeid" [health, care and social work]. See here.

Excerpt (in Norwegian):
Førsteamanuensis Morten Tønnessen 
Institutt for sosialfag
Kompetanseområder: Filosofi (økofilosofi, fenomenologi, dyre- og miljøetikk, biologiens filosofi og annen vitenskapsfilosofi), økologi og miljøproblematikk, etologi (dyrs atferd), relasjoner mellom mennesker og dyr (særlig rovdyr, beitedyr), biosemiotikk. Har doktorgrad (2011) om miljøfenomenologi basert på Umwelt-teorien til Jakob von Uexküll, med et case study om norsk ulveforvaltning.
Tlf.: 51 83 41 49 / 94 23 70 93
Epost: morten.tonnessen@uis.no

No comments: