Wednesday, 19 December 2018

Hungarian translation of introductory chapter on zoosemiotics published

Our introductory chapter from the 2016 University of Tartu Press book Animal Umwelten in a changing world - Zoosemiotic perspectives has now appeared in Hungarian translation:

— 2018h. Maran, Timo; Tønnessen, Morten; Magnus, Riin; Mäekivi, Nelly; Rattasepp, Silver; Tuur, Kadri (2018). Bevezetés a zooszemiotikába. Filozófiai és történeti áttekintés [Introduction to zoosemiotics. Philosophical and historical review; translation of 2016l, in Hungarian]. In: Szirmai Éva, Tóth Szergej, Újvári Edit (eds), Állati jelek, képek és terek [Animal signs, Pictures and spaces]. Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsöoktatási Kiadó, 15–34.

No comments: