Thursday, 8 September 2016

To review book "Den levende kroppen"

I have agreed to review Den levende kroppen (ed. Drude van der Fehr) for Salongen: Nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.

No comments: